dự án đường sắt

14:27, 06/08/2019

Các dự án này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 556 ngày 31/7/2018.