du xuân

09:53, 25/01/2020

Khi việc chúc Tết, thăm hỏi gia đình, họ hàng và lễ chùa đã xong thì cũng là lúc người dân Đà Nẵng ra đường, hòa vào dòng người trẩy hội Xuân Phát Tài tại Sun World Danang Wonders. Năm nay, lượng khách du xuân đông hơn hẳn các năm trước.

Du xuân - Hành trình nón lá
14:11, 22/01/2020
Hường Hồ
Đi đâu mùa lễ hội đầu năm mới?
15:35, 22/12/2018
Ngọc Bích