FBI

14:11, 27/07/2020

Một nhà nghiên cứu có quốc tịch Trung Quốc đã bị FBI bắt giữ khi đang lánh nạn tại lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco.