giá mục tiêu

14:33, 08/04/2020

Với triển vọng không mấy tích cực trong năm 2020 của BIDV, Chứng khoán SSI và Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đều hạ khuyến nghị và đưa ra mức giá mục tiêu thấp đối với cổ phiếu BID.