Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA)

09:24, 26/03/2020

VNREA cho rằng, đại dịch Covid-19 đã tạo ra những thách thức to lớn đối với ngành bất động sản, trong khi nhóm này đang phải chịu nhiều khoản chi phí cố định như chi phí đầu tư, chi phí lãi vay…