kinh tế việt nam

10:36, 29/01/2020

Việc phụ thuộc vào khối ngoại trong vận hành nền kinh tế tạo ra những rủi ro và tính thiếu bền vững của những con số tăng trưởng rực rỡ. Thế nên, từ năm 2020, phải chăng, chúng ta nên đặt ra mục tiêu: đứng vững trên đôi chân của chính mình.

WB: GDP Việt Nam tăng 6,8% cho năm 2018
17:20, 11/12/2018
Thành Nam