Latakia

06:30, 09/12/2019

Ngày 07/12/2019, Không quân Nga tiếp tục tấn công thành trì của thánh chiến, thực hiện hàng loạt cuộc không kích vào thị trấn Kabani ở phía đông bắc Latakia, Syria.