môi trường

07:37, 12/11/2020

Tập đoàn SCG cùng với 180 đối tác đã áp dụng những nguyên tắc của nền Kinh tế Tuần hoàn để đưa ra giải pháp cho một tương lai bền vững.