MSB

09:22, 06/04/2020

Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) triển khai gói tín dụng 7.000 tỷ đồng được thiết kế cho khách hàng cá nhân vay tín chấp và vay thế chấp.