nha trang

16:56, 23/08/2020

Gần đây, dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô bỗng được chú ý sau khi Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra dự án với những nội dung phản ánh, kiến nghị của một số hộ dân. Đây chỉ là một trong “bộ sưu tập” dự án của doanh nghiệp họ Hoàn Cầu này.