phát triển đô thị

14:50, 17/05/2019

Ngày 17/5, Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) phê duyệt gói tín dụng trị giá 125 triệu USD để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường nền tảng thể chế phục vụ phát triển đô thị bền vững.