quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV là 27 ngày, bế mạc vào ngày 27/11/2019. Như vậy, kỳ họp dự kiến kéo dài thêm 1 tuần.

68 giờ trước