sản xuất thép

14:46, 30/01/2018

Thị trường thép năm 2018 còn nhiều tiềm năng nhờ cơ sở hạ tầng Việt Nam đang được đẩy mạnh xây dựng, tốc độ phát triển ngành thép luôn đạt khoảng 5 – 12% mỗi năm và dự báo ngành xây dựng năm 2018 tăng