SCIC thoái vốn

15:19, 13/04/2020

Danh sách bán vốn của SCIC năm nay có 85 doanh nghiệp, giảm hơn 20% so với 2019, với nhiều cái tên đã xuất hiện liên tục những năm gần đây.

SCIC thoái vốn tại Fafilm Việt Nam
14:33, 04/12/2019
Anh Minh
SCIC đẩy mạnh thoái vốn
15:21, 19/11/2019
Anh Minh