SeABank

12 giờ trước

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) ghi nhận kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng ấn tượng với lợi nhuận trước thuế đạt 1.131 tỷ đồng, tăng gần 66% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 75% kế hoạch năm 2020.