siết tín dụng

11:35, 05/09/2019

Từ ngày 1/10/2019, các tổ chức tín dụng sẽ không được cho vay ngoại tệ trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ.