số hóa tài liệu

09:18, 26/12/2019

Ngày 09/12/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB chính thức đưa vào sử dụng ứng dụng hội thoại và làm việc nhóm Microsoft Teams.