Sở Xây dựng

07:50, 14/08/2019

Trước tình trạng phân lô bán nền trái phép trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường, Thông tin - Truyền thông, Công an tỉnh và UBND các huyện,