techcombank

10:29, 29/10/2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Techcombank ghi nhận doanh thu đạt hơn 14.400 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 8.000 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng cao nhờ việc tiết giảm chi phí dự phòng, chi phí vận hành ở mức thấp.

Techcombank bổ nhiệm nhân sự mới
14:59, 09/01/2019
Ngọc Diệp