TP HCM

14:00, 07/03/2019

Lãnh đạo TP.HCM cho biết, tất cả các dự án đầu tư, đặc biệt là những dự án đầu tư quy mô lớn, dự án có nguồn thu phải chuyển sang hình thức đấu thầu hoặc đấu giá.