UBND tỉnh Bắc Ninh

14:14, 17/03/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh quy định rõ, đối với 2 chung cư của Tập đoàn Dabaco, số căn hộ chung cư được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tối đa 30% tổng số căn hộ tòa nhà chung cư.