Năm 2024, Bắc Ninh muốn chuyển đổi 70,2ha đất để phát triển kinh tế - xã hội

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh việc triển khai 14 dự án với tổng diện tích đất thu hồi là 70,2ha sẽ tạo động lực tăng trưởng, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người dân...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một góc thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Một góc thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục bổ sung 14 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng và dự án thu hồi đất nhằm phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2024.

Cụ thể, 14 dự án nằm trên địa bàn thị xã Thuận Thành với tổng diện tích đất thu hồi là 70,2ha, đất trồng lúa chiếm 43,12ha, chủ yếu tập trung ở các xã Song Hồ, Gia Đông, Song Liễu, Mão Điền, Trí Quả và phường Ninh Xá…

Các dự án được trình bổ sung là cụm công nghiệp làng nghề phường Song Hồ; khu du lịch sinh thái tại Gia Đông; khu thương mại dịch vụ xã Song Liễu; đường giao thông từ Tỉnh lộ 280 đi Quốc lộ 17; đường Tỉnh lộ 282B đoạn qua huyện Thuận Thành từ Quốc lộ 38 đi Tỉnh lộ 283; trạm dừng nghỉ trên tuyến Quốc lộ 38…

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bắc Ninh cho rằng, việc triển khai các dự án này sẽ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo động lực tăng trưởng, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người dân.

Song theo đánh giá, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa cũng đặt ra nhiều thách thức về an ninh lương thực, môi trường và sinh kế của người dân. Do đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng cần có những giải pháp đồng bộ để giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, việc công khai, minh bạch thông tin về các dự án cũng là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận trong xã hội. Dự kiến, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định thông qua danh mục dự án này trong thời gian tới.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo nghị quyết, tỉnh Bắc Ninh có 563 dự án với diện tích 1.614ha cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2024.

Cụ thể, thành phố bắc Ninh có 96 dự án với diện tích là 312,2ha; thành phố Từ Sơn có 92 dự án, diện tích là 350ha; thị xã Quế Võ có 115 dự án, diện tích 260,6ha; thị xã Thuận Thành có 46 dự án, 124,6ha.

Còn huyện Tiên Du có 79 dự án với diện tích là 165,5ha; huyện Gia Bình có 24 dự án với 53,5havà huyện Yên Phong có 74 dự án với tổng diện tích là 241,9ha

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện rà soát cụ thể các dự án, đảm bảo đủ điều kiện trình phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh cần chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng các quy trình và trách nhiệm về hồ sơ dự án đề nghị thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất trong khâu lập kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất hàng năm.

Đối với dự án sau điều chỉnh chuyển đổi đất trồng lúa trên 10ha, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo nghị quyết. Hằng năm, UBND tỉnh cần báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Có thể bạn quan tâm