UBND TP. Đà Nẵng

06:30, 01/06/2020

Dự án nút giao thông ngã ba Huế do Công ty TNHH BT ngã ba Huế - Trung Nam làm chủ đầu tư theo hình thức BT với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng.