Đà Nẵng: Khu Công nghệ cao được kéo dài thời hạn thực hiện thêm 5 năm

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng thuộc Dự án nhóm A, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 2; có diện tích quy hoạch là 1.128,40 ha. Tuy nhiên, UBND TP. Đà Nẵng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Khu Công nghệ cao lên 1.844 ha.
Đà Nẵng: Khu Công nghệ cao được kéo dài thời hạn thực hiện thêm 5 năm

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2025.

Cụ thể, UBND TP. Đà Nẵng điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng đối với các Quyết định số 5075/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 và Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 4/3/2014 của UBND Thành phố.

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng từ mốc thời gian từ “năm 2012 - 2020” thành “năm 2012 - 2025”, tức là kéo dài thời gian đầu tư hoàn thiện Dự án từ năm 2020 sang đến năm 2025.

UBND TP. Đà Nẵng giao Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư và Ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng làm quản lý dự án để triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng là dự án nhóm A, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 2; có diện tích quy hoạch là 1.128,40 ha. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư dự án lớn, UBND TP. Đà Nẵng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Khu Công nghệ cao lên 1.844 ha, tăng 715 ha so với diện tích hiện tại.

Đồng thời, tại Công văn 5561/UBND-SXD ngày 28/8/2021, UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện tách hồ sơ, chi phí quy hoạch phân khu xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng theo diện tích 1.844 ha ra khỏi phạm vi lập quy hoạch phân khu Khu Công nghệ cao với diện tích 5.585 ha theo nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021.

Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút 150 triệu USD vốn đầu tư vào Khu Công nghệ cao năm 2022, Thành phố này cho biết sẽ đa phương hóa, đa dạng hóa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các thị trường và đối tác tiềm năng.

Có thể bạn quan tâm