UBND TP. HCM

10:59, 14/01/2020

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP.HCM và các cơ quan ban ngành tăng cường tạo lập nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại địa phương.