UBND TP. HCM

06:55, 24/09/2020

TP. HCM hủy chủ trương thu hồi đất làm dự án do Bộ Công an và Him Lam không thống nhất được nội dung triển khai khiến việc thực hiện kéo dài.