ví điện tử

32 giờ trước

Một điểm mới trong dự thảo Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt của NHNN quy định cá ngân hàng được giao cho bên đại lý cung ứng một phần các dịch vụ thanh toán mở ra sự phát triển của một loại tiền mới là tiền di động.