vietinbank

10:00, 24/06/2020

Mới đây, Hội đồng Quản trị VietinBank (mã: CTG) đã duyệt phương án chuyển nhượng 50% vốn của Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Leasing) và chuyển đổi hình thức pháp lý.