Vinasun

08:50, 24/03/2019

Dựa trên cơ sở Grab Việt Nam vi phạm pháp luật cạnh tranh, lách luật… làm thiệt hại kinh tế đối với thành viên của Hiệp hội Taxi TP. Đà Nẵng, đơn vị này sẽ khởi kiện Grab Việt Nam ra tòa.