virus corona

08:43, 21/08/2020

Phải ít nhất 1 năm nữa, vaccine chống dịch Covid-19 mới có thể đến với mọi người. Việt Nam phải tăng cường các giải pháp để thực sự chung sống an toàn trong dịch bệnh.

Hà Nội có thêm hai ca mắc Covid-19
20:54, 07/03/2020
Nam Phong