VPBank

10:29, 30/06/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu rà soát, chấn chỉnh ngay hoạt động cấp tín dụng, thu hồi nợ tại: VPBank, FE Credit, HD SAISON, Shinhan Finance... sau thông tin về một khách hàng vay nợ tại FE Credit nhảy sông tự tử.