ABBank báo lãi trước thuế quý III thấp nhấp trong 4 năm

ABBank báo lãi trước thuế quý III thấp nhấp trong 4 năm

Kết thúc quý III/2022, lợi nhuận trước thuế của ABBank giảm 79% so với cùng kỳ, còn gần 86 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2022 mà ABB đặt ra là 3.079 tỷ đồng thì ngân hàng đã thực hiện được 57% kế hoạch năm sau 9 tháng.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã: ABB) vừa công bố kết quả báo cáo tài chính quý III/2022 với lợi nhuận trước thuế thấp nhất trong 4 năm trở lại đây tại ngân hàng này.

Trong quý III/2022, nguồn thu chính của ABBank là thu nhập lãi thuần ghi nhận đạt 980 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Khoản lợi nhuận từ hoạt động khác và thu nhập từ vốn góp, mua cổ phần cũng tăng mạnh lần lượt đạt 85 tỷ và 12 tỷ đồng, tăng 12,1% và 4,3% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, mảng kinh doanh khác như dịch vụ và ngoại hối khiến ABBank lần lượt bị âm 106 tỷ và 34 tỷ đồng. Mảng chứng khoán kinh doanh cũng kém khởi sắc khi chỉ đem lại 2 tỷ đồng, giảm hơn 40 tỷ so với quý III/2022.

Ngân hàng đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gấp 3,6 lần cùng kỳ, lên mức 310 tỷ đồng và trích lập hơn 86 tỷ đồng cho quỹ dự phòng chung. Với tình hình thanh khoản tốt, trong quý III/2022, ABBank đã thực hiện mua lại 400 tỷ đồng nợ VAMC. Hệ số an toàn vốn tiếp tục duy trì ở mức 11.8%.

Kết thúc quý III, lợi nhuận trước thuế của ABBank giảm 79% so với cùng kỳ, còn gần 86 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng này thu về lãi trước thuế hơn 1.748 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2022 mà ABB đặt ra là 3.079 tỷ đồng thì ngân hàng đã thực hiện được 57% kế hoạch năm sau 9 tháng.

Quảng cáo

Khoản thu nhập chính của ngân hàng là lãi thuần trong 9 tháng ghi nhận tăng 27% so với cùng kỳ, đạt gần 2.784 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2022, tổng tài sản của ABBank tăng 9% so với đầu năm, lên mức gần 132.036 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng đạt hơn 80.829 tỷ đồng, tăng 17% và tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 23%, đạt gần 26.245 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng tăng 17,3% lên hơn 1.800 tỷ đồng do nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng gần 40%, tương đương hơn 340 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,35%.

Về nguồn vốn huy động, tiền gửi khách hàng tăng 10% so với đầu năm, lên mức 74.748 tỷ đồng, trong khi phát hành giấy tờ có giá giảm 11%, còn hơn 10.202 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 19/10/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản 7343/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận cho ABBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 991 tỷ đồng trong vòng 12 tháng kể từ ngày ban hành văn bản, căn cứ trên đề xuất của ngân hàng.

Theo đó, việc tăng vốn của ABBank sẽ được thực hiện theo 2 hình thức: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2021 tối đa là 941 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động tối đa là 50 tỷ đồng.

Trong năm 2022, ABBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 138.250 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm cuối năm 2021. Huy động từ khách hàng đạt 94.081 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 92.250 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng Vietcombank dự kiến sẽ phát hành gần 2,77 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông, tăng vốn điều lệ thêm 27.685 tỷ đồng.

Thứ hai, 30/01/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia