ABBank chia cổ tức 3,8% tiền mặt, mục tiêu lợi nhuận 450 tỷ đồng

ABBank chia cổ tức 3,8% tiền mặt, mục tiêu lợi nhuận 450 tỷ đồng

Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/4 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017, trong đó, lợi nhuận mục tiêu 450 tỷ đồng, cổ tức 3,5% tiền mặt.

Năm 2016 hoạt động kinh doanh của ABBank tăng trưởng khả quan hơn, cả thiện các chỉ số tài chính tốt hơn. Cụ thể, đến cuối năm 2016, tổng tài sản tăng 15%, đạt 74.432 tỷ đồng. Huy động khách hàng đạt 52.228 tỷ đồng, tăng 9%. Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 30% đạt 40.141 tỷ đồng. Ngân hàng kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,95% dư nợ.

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 của ABBank đạt 288,4 tỷ đồng tăng trưởng 168% so với năm 2015.

Theo lãnh đạo ngân hàng An Bình, kết quả lợi nhuận này có được dựa trên nền tảng tổng thu nhập tăng trưởng 13%, gia tăng chất lượng tài sản và kết hợp với các biện pháp kiểm soát chi phí chặt chẽ (chỉ số Chi phí/Thu nhâp (CIR) tiếp tục được kiểm soát giảm từ 57,8% cuối năm 2015 về 55,2% cuối năm 2016).

Quảng cáo

Đặc biệt, là sự gia tăng đáng kể mức đóng góp từ dịch vụ trong cơ cấu thu nhập của ABBank, với tốc độ tăng thu nhập thuần đạt 131% so với 2015. Hệ thống mạng lưới của ngân hàng được mở rộng thêm lên 165 điểm giao dịch tại 34 địa phương…

Năm 2017, ABBank đặt mục tiêu tăng 8% tổng tài sản lên mức 80.600 tỷ đồng, huy động khách hàng (thị trường 1) đạt 64.669 tỷ đồng (tăng 24% so với thực hiện 2016). Tổng cho vay khách hàng đạt 51.262 tỷ đồng, tăng 28% so với thực hiện 2016.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2016 và kiểm soát nợ xấu ở mức 1,68%. Tỷ lệ trả cổ tức 3,8% bằng tiền mặt./.

>> Lợi nhuận năm 2017 của ABBank sẽ tăng đột biến lên 450 tỷ đồng 

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng Agribank chi nhánh Tràng An vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại THM - Concrete - công ty con của Tân Hoàng Minh.

Thứ bảy, 03/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia