BIDV được bổ sung giấy phép liên quan đến hoạt động chứng khoán

BIDV được bổ sung giấy phép liên quan đến hoạt động chứng khoán

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Na (BIDV, mã chứng khóa: BID) vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Quyết định bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định bổ sung điểm e, g vào Khoản 14 Điều 4 Giấy phép thành lập và hoạt động số 84/GP-NHNN ngày 23/4/2012 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho BIDV như sau:

e. Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán.

Quảng cáo

g. Ngân hàng giám sát theo pháp luật chứng khoán.”

Quyết định nêu rõ, BIDV có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật các Tổ chức tín dụng khi thực hiện các nghiệp vụ được bổ sung trên và thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật các Tổ chức tín dụng đối với nội dung hoạt động được bổ sung tại Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 84/GP-NHNN ngày 23/4/2012 do Thống đốc NHNN cấp cho BIDV.

Có thể bạn quan tâm

Đây là khẳng định của ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về những băn khoăn gần đây liên quan đến việc nới room tín dụng.

Thứ năm, 08/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia