Chính phủ xin lùi sửa Luật Đất đai đến sau năm 2020

Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai sẽ được trình Quốc hội trong năm 2019 nhưng Chính phủ đang xin lùi lại một năm.
Chính phủ xin lùi sửa Luật Đất đai đến sau năm 2020

Báo cáo tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Pháp luật diễn ra trong hai ngày 25, 26/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết Chính phủ đề nghị điều chỉnh chương trình năm 2019 đối với 10 dự luật, dự thảo nghị quyết; trong đó, rút dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Theo Chương trình xây dựng luật năm 2019 của Quốc hội, dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai sẽ được trình Quốc hội trong năm 2019 nhưng Chính phủ đang xin lùi đến sau năm 2020.

Trước đó cũng phải rất khó khăn khi Quốc hội đồng ý sắp xếp sửa Luật Đất đai vào Chương trình xây dựng luật của năm nay. Mặc dù Luật Đất đai năm 2013 mới chỉ có hiệu lực chưa tới năm năm nhưng Chính phủ nhận định không thể không sửa.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết chính sách đất đai là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng của hoạt động kinh tế - xã hội, cần phải tiếp tục được hoàn thiện, đổi mới để giải phóng các nguồn lực khác.

Tuy nhiên, việc sửa chữa không phải dễ dàng bởi đây là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp với nhiều nội dung liên quan đến cả người nước ngoài, quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, kinh tế đất, tích tụ tập trung đất đai, giá đất…

Từ khi được ban hành lần đầu tiên năm 1988, Luật Đất đai đến nay đã qua 3 lần sửa đổi vào các năm 1993, 2003, 2013 và đến 2018 vấn đề sửa đổi lại được đặt ra.

Có thể bạn quan tâm

Vì mục tiêu triệu cây xanh cho rừng phòng hộ

Vì mục tiêu triệu cây xanh cho rừng phòng hộ

Trồng cây “Vì một Việt Nam xanh” cho các thế hệ hôm nay và mai sau cũng chính là sửa chữa, khắc phục những sai lầm trong ứng xử với tự nhiên trong suốt thời gian qua, đưa Việt Nam trở thành một tấm gương mẫu mực, một điểm đến hấp dẫn về cuộc sống hài hòa với thiên nhiên trên bản đồ thế giới...