Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6/2023

Tháng 6/2023, rất nhiều quy định mới sẽ được đưa vào thực hiện, kéo theo loạt thay đổi về mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, điều kiện cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng với cán bộ, công chức... và một số thủ tục hành chính khác.
chính sách mới

Có thể bạn quan tâm