#dầu khí

PVX có lãi nhưng sớm tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ

PVX có lãi nhưng sớm tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ

Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Trịnh Xuân Thanh thừa nhận tình hình của PVX năm 2011 dù có lãi nhưng đã tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ. Mức vốn đầu tư cho công ty con (trên 3.000 tỷ đồng) đã vượt với vốn đ