an toàn vốn CAR

07:00, 11/06/2019

Theo NHNN, tính đến ngày 30/4, tổng tài sản của hệ thống ngân hàng đạt hơn 11,2 triệu tỷ đồng tăng 150.000 tỷ đồng (tương đương 1,36%) so với cuối năm 2018.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia