Andy Jassy

09:55, 05/07/2021

Amazon.com Inc có kế hoạch thưởng cho tân CEO Andy Jassy hơn 200 triệu USD cổ phiếu trong vòng 10 năm tới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia