Andy Jassy

10:43, 13/10/2021

Động thái này sẽ mang lại cho công ty một cơ cấu dự trên sự tự do và linh hoạt hơn của mỗi đội ngũ nhân viên.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia