bán vốn nhà nước

15:00, 03/04/2019

Bộ Xây dựng đang thực hiện thoái vốn tại Viglacera trên cơ sở việc xác định giá trị phần vốn nhà nước và xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển thành CTCP, giá đất tại các lô đất của doanh ng

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia