bảo lãnh vốn vay

15:28, 29/03/2020

Doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam có thể tiếp cận với các doanh nghiệp xuất khẩu Mỹ uy tín để nhập nhiều hàng hóa nông sản theo Chương trình bảo lãnh tín dụng xuất khẩu GSM -102 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và HDbank tài trợ, bảo lãnh tín dụng (L/C).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia