bảo mật

14:30, 19/08/2022

Ông Nguyễn Gia Đức - Giám đốc quốc gia đầu tiên của Fortinet tại thị trường Việt Nam cho rằng, lãnh đạo doanh nghiệp phải có chiến lược “nhìn xa trông rộng”, không chỉ bảo vệ hệ thống tại công ty như trước đây, mà cần phải bảo vệ cả các thiết bị kết nối từ xa để ứng phó với các nguy cơ trên mạng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia