bầu Đức

14:25, 05/07/2021

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) tiếp tục muốn thoái bớt vốn tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) thông qua việc đăng ký bán 51,5 triệu cổ phiếu HNG.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia