Bộ trưởng Bộ Tài chính

17:18, 25/05/2023

Để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% nhưng không bao gồm ngành chứng khoán...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia