bộ tư pháp

13:56, 23/10/2019

Vị trí xếp hạng của Việt Nam về chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật năm 2019 (Chỉ số B1) trên toàn cầu có sự cải thiện vượt bậc, xếp thứ 79/141 nền kinh tế, tăng 17 bậc so với năm 2018 và đứng vị trí thứ 7 trong các nước ASEAN.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia