"Bộ Xây dựng"

15:12, 08/11/2022

Các địa phương bố trí ngân sách, chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư, làm cơ sở để sớm xác định những chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia