Làm rõ trách nhiệm để chậm tiến độ dự án KCN Sông Công II, Thái Nguyên

Bộ Xây dựng cho biết, trong hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Sông Công II (Thái Nguyên) chưa có nội dung về nguyên nhân chậm thời hạn hoàn thành và trách nhiệm các chủ thể liên quan.
Làm rõ trách nhiệm để chậm tiến độ dự án KCN Sông Công II, Thái Nguyên

Bộ Xây dựng cho biết đã có văn bản số 3951 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng KCN Sông Công II (Thái Nguyên).

Theo đó, vào cuối tháng 7, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 5244 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư việc ý kiến thẩm định về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nêu trên.

Về vấn đề này, qua nghiên cứu, Bộ Xây dựng cho biết Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 23/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng KCN Sông Công II, thời gian thực hiện dự án được phê duyệt từ năm 2017 đến năm 2020.

Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên có Tờ trình số 54 đề nghị điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư (tăng hơn 589 tỉ đồng chi cho chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2023.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết tại hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư chưa có các nội dung về so sánh đánh giá giữa kế hoạch giải phóng mặt bằng theo chủ trương được duyệt và thực tiễn; nguyên nhân chậm thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các chủ thể liên quan; các mốc thời gian hoàn thành cụ thể đối với các gói thầu đang triển khai, thời gian quyết toán dự án.

Do vậy, theo Bộ Xây dựng, hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án cần bổ sung, làm rõ để đảm bảo tính khả thi của việc điều chỉnh.

Ngoài ra, theo hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư, mặc dù thời gian hoàn thành dự án đề nghị tăng 3 năm nhưng chưa có đánh giá tác động mức độ ảnh hưởng của việc này đến các chi phí đầu tư xây dựng khác ngoài chi phí giải phóng mặt bằng. Do vậy, đề nghị thuyết minh làm rõ nội dung này, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư xây dựng.

“Hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư không thể hiện chi tiết xác định chi phí giải phóng mặt bằng, do vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá tính phù hợp của chi phí này với các quy định của pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên đây là dự án đã được thực hiện nhiều năm, theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên thì công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện được 94% (235/250ha), do vậy về nguyên tắc, đến thời điểm hiện nay các chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được xác định một cách chính xác” – văn bản của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng ký nêu rõ.

Được biết, Dự án Xây dựng hạ tầng KCN Sông Công II được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 3/2017 với quy mô 250ha, tổng số vốn đầu tư hơn 1.757 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020.

Ngày 23/3/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II diện tích 250ha. Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án được đề nghị điều chỉnh sẽ tăng thêm gần 600 tỷ đồng (từ 1.757,776 tỷ đồng thành 2.347,151 tỷ đồng) do tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2023 thay vì tiến độ dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đó từ năm 2017 đến năm 2020.

Có thể bạn quan tâm