BRG

14:00, 15/12/2021

Từ 13-17/12/2021, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bên lề Hội nghị là khu trưng bày một số sản phẩm dịch vụ Thương hiệu Quốc gia tiêu biểu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia