cắt bỏ điều kiện kinh doanh vận tải

10:47, 13/07/2020

Đây là nhận định chung của giới chuyên gia và doanh nghiệp vận tải về quy định đổi biển trắng sang vàng tại Thông tư 58/2020 mà Bộ Công an vừa ban hành.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia