chấp thuận chủ trương đầu tư

Hôm nay lúc 08:50

3 dự án gồm Dự án khu dân cư phía Bắc đường Võ Nguyên Giáp, TP. Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư hơn 123,3 tỷ đồng; Dự án khu dân cư Nam Hùng Vương, tổng vốn đầu tư hơn 178 tỷ đồng; Dự án khu đô thị Bàu Giang, tổng vốn đầu tư dự án lên tới 3.318 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia