Chênh lệch giàu nghèo

06:52, 29/12/2021

Việc sử dụng GDP làm thước đo cho sự phát triển kinh tế không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay khi bỏ qua khoảng cách giàu - người nghèo, trong đó lợi nhuận thuộc về nhóm nhỏ siêu giàu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia